Zadymienie w budynku jednorodzinnym

5/2019
ALARM 
GBA-Rt
18.02.2019r godz. 23.59
Zawadzkie ul. Opolska
Zadymienie w budynku jednorodzinnym
Siły i Środki: OSP Kielcza, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzkiem, KP PSP Strzelce Opolskie x2.