Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Zadymienie w budynku jednorodzinnym


5/2019
ALARM 
GBA-Rt
18.02.2019r godz. 23.59
Zawadzkie ul. Opolska
Zadymienie w budynku jednorodzinnym
Siły i Środki: OSP Kielcza, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzkiem, KP PSP Strzelce Opolskie x2.