Deklaracje o przyłączenie do sieci gazowej

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim tj. 26 września, Burmistrz Zawadzkiego poinformował, iż w będą jeszcze przyjmowane deklaracje zainteresowanych mieszkańców do podłączenia się do sieci gazowej, o która będzie zabiegał Burmistrz. Sieć gazowa w Kielczy planowana jest od ulicy Opolskiej w stronę Kościoła Parafialnego i dalej w kierunku PSP im Wincentego w Kielczy. Pozostałe sieci będą planowane w zależności od ilości potencjalnych zainteresowanych.

Poniżej udostępniamy mieszkańcom podstawowe informacje dotyczące rozbudowy sieci gazowej oraz deklarację przyłączenia nieruchomości do sieci.

Cała inwestycja jak podaje Urząd Gminy Zawadzkie realizowane będzie mając na uwadze poprawę jakości powietrza w gminie Zawadzkie, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców, przystępuje się do realizacji kolejnego etapu rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Zawadzkie. Planowana inwestycja obejmować będzie budowę sieci gazowej w sołectwie Kielcza. Polska Spółka Gazownictwa w Opolu przystąpi do realizacji ww. inwestycji wówczas, gdy większość mieszkańców wsi Kielcza wyrazi chęć przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. W związku z powyższym, zachęca się mieszkańców wsi Kielcza do złożenia pisemnej deklaracji woli przyłączenia do sieci.

Deklarację można pobrać: w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (pok. 303), u sołtysa wsi Kielcza, w piekarni przy ul. Leśnej 35 w Kielczy, w sklepie MAXIM przy ul. Leśnej 33 w Kielczy, w sklepie EWADAN przy ul. Konopnickiej 8 w Kielczy oraz na stronie internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce: Gazyfikacja. Poniżej także podajemy odnośniki do deklaracji i broszury informacyjnej.

Termin złożenia deklaracji: do dnia 25 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem lub u sołtysa wsi Kielcza.

Dodatkowa możliwość pobrania i złożenia deklaracji: 14 października 2019 r. w godzinach od 1500 do 1800 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy.

Informacje w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 303, tel. 77 46 23 145.

 

Pliki do pobrania:

Broszurka – inform dla mieszkanca.pdf
Deklaracja.pdf