Prace przy miejscach postojowych – relacja.

W zeszłą sobotę tj. 9 listopada 2019 r. do prac przy miejscach postojowych przy ulicy Szkolnej stawiło się 18 osób. Zadanie, jakie wyznaczone było tj. usadowienie krawężników, obsadzenie krzewów (sponsorowanych przez gminę) i utwardzenie terenu wzdłuż krawężników oraz wjazdu zostało zrealizowane.

Kolejne prace planowane są już na przyszły rok a będą związane z poszerzeniem miejsc postojowych przez utwardzenie terenu, dalsze zagospodarowanie terenów zielonych, wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz usadowienie stosownych znaków drogowych.
Prace pod kierownictwem Sołtysa wykonywali Panowie: Marek Obrusznik, Dariusz Gałaszewski, Mariusz Stachowski, Mariusz Kałuża, Mariusz Panchyrz, Krzysztof Szczuka, Mirosław Szczotka, Łukasz Rozwadowski, Marek Kubitza, Daniel i Rafał Garcorz, Paweł Małecki, Adam Chmielorz, Mateuszowi Czanguleit, Bartłomiej i Rafał Kowalczyk, Robert Wyrwa – wszystkim Panom za zaangażowanie Sołtys Kielczy serdecznie dziękuje.
Ze strony Panów płyną podziękowania dla Pań: Lucyny Graczyk, Danieli Szkop oraz Doroty Ślimak za ciepłe napoje herbatę, kawę i słodkie dodatki, bo pogoda nie była łaskawa. Sołtys Kielczy Jan Czangulejt zapewnił wszystkim ciepłe kiełbaski i napoje.
Podziękowania dla Pana Daniela Garcorz za dowożenie kamienia niezbędnego na utwardzanie terenu oraz rozplantowanie ziemi, dla Pana Rafała Garncorz za użycie koparko-ładowarki, Panu Pawłowi Małeckiemu za dowóz zaprawy niezbędnej do układania krawężników, Panu Jankowi i Mateuszowi Czanguleit za dowóz membrany, kamienia ozdobnego oraz krzewów i Pani Górzańskiej ze spółki Zawkom za użyczenie zagęszczarki. Użycie ciężkiego sprzętu znacznie przyśpieszyło i ułatwiło prace.