Podatek do nieruchomości – 2022 rok

Sołtys Kielczy Jan Czangulejt ogłasza, iż w dniach 25 lutego (piątek) w godz. od 8:00 do 16:00, 26 lutego (sobota) od 9:00 do 13:00 oraz w 27 lutego (niedziela) po mszach św. w Zabytkowej Chacie w Kielczy będzie rozdzielał nakazy na podatek od nieruchomości. W Chacie będzie także możliwość zapłacenia podatku.