Bezpieczna szkoła

SPOTKANIE Z RODZICAMI

W związku z pismem Opolskiego Kuratora Oświaty na temat bezpieczeństwa w szkołach zapraszam Państwa Rodziców na spotkanie w szkole z Dyrektorem i nauczycielami w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 18:00.
                   Dyrektor PSP w Kielczy

Istnieje możliwość skorzystania z dokumentu pn: „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/