Budowa PSZOK-U w Kielczy opóźniona

Główną przyczyną opóźnienia w budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kielczy, w gminie Zawadzkie były niezgodności projektowe, a dodatkowo pojawiły się wątpliwości związane z umiejscowieniem zbiornika na wodę, która będzie ściekać spod stosów odpadów. Wątpliwości  te związane z przypuszczalnym przeciekaniem zbiornika do wód podziemnych sprawdzą specjaliści geolodzy..
Jak mówi Pan Mariusz Stachowski, burmistrz Zawadzkiego – czekamy na opinię geologów by w miarę możliwości jak najszybciej wznowić prace. Zmiany, które wykonawca zaproponował zostały już zaakceptowane i wprowadzone. zaakceptowane. Teraz już tylko geologia i chciałbym, żeby jak najszybciej firma wróciła na plac budowy. Myślę, że do końca roku uda nam się zmierzyć z tym tematem.
Jeśli chodzi o drogę prowadzącą do tej inwestycji została zrealizowana jako osobna inwestycja gminna ze wsparciem środków na modernizację dróg rolnych.
Pozostało więc jeszcze kupienie i posadowienie wagi samochodowej i budowa przytaczanego wyżej zbiornika na wodę.
 
PSZOK w Kielczy
Źródło: radio.opole.pl