Debata nad wotum zaufania dla Burmistrza

W dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem na VIII Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem odbędzie się debata na temat Raportu o stanie Gminy Zawadzkie za 2018 r. a następnie głosowanie nad udzielaniem wotum zaufania Burmistrzowi. Zainteresowanych chcących wziąć udział w debacie i spełniających warunki określone w zapisach art. 28aa w punkcie 7  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Informujemy też, że maksymalnie może uczestniczyć w debacie 15 osób chyba, że Rada Gminy postanowi inaczej. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

Informacje na temat samego Raportu oraz przepisów prawnych w tym temacie znajdą państwo na stronie w dziale /Sołectwo i administracja/Gmina Zawadzkie/Raport o stanie Gminy/.