Deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

Szanowni Państwo przypominamy o obowiązeku zgłoszenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do końca czerwca 2022 r. Został już więc tylko nieco ponad 1 miesiąc!

Do tej pory obowiązku tego nie dopełniło ponad 1650 właścicieli budynków na 2318 budynków w gminie Zawadzkie .

Za brak złożonej deklaracji grozi mandat, a jeśli sprawa trafi do sądu – kara grzywny do 5 tys. zł.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to nie dobrowolna baza. Wpisać się do niej powinni wszyscy właściciele lub zarządcy nieruchomości w kraju.

Właściciele nieruchomości posiadający profil zaufany mogą zgłosić swoją nieruchomość do ewidencji poprzez stronę: https://zoneapp-official.gunb.gov.pl/ a pozostali poprzez wypełnienie deklaracji i złożenie jej w tut. Urzędzie.

Wzory deklaracji:

  1. Deklaracja budynki i lokale mieszkalne: deklaracja-a.pdf
  2. Deklaracja budynki i lokale niemieszkalne: deklaracja-b.pdf