Dodatkowy Oddział Publicznego Przedszkola w Kielczy – zapowiedź Dyrektora

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci zamieszkałych w Kielczy, które nie zostały przyjęte do przedszkoli podczas postępowania rekrutacyjnego, Gmina zamierza uruchomić trzeci oddział Przedszkola Publicznego w Kielczy w pomieszczeniu udostępnionym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Wincentego z Kielczy w Kielczy, zlokalizowanym na parterze szkoły, obok nowo wyremontowanych toalet. Szatnia oddziału przedszkolnego będzie mieściła się na korytarzu szkoły. Przewidywany koszt przygotowania w/w oddziału wynosi ok. 40 tyś. zł.  Termin rozpoczęcia funkcjonowania oddziału jest uzależniony od uzyskania pozytywnych opinii: Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Strzelcach Op. oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op., dopuszczających jego uruchomienie.

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kielczy