Dzień Sołtysa

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom naszej Gminy oraz Radom Sołeckim w szczególności mamy na uwadze sołtysa Jana Czanguleit wraz z radą Kielczy, składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia: pomyślności, zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na codzień, spełnienia najskrytszych planów zawodowych i osobistych także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy aby Wasze dążenia do realizacji celów osobistych i zawodowych nie napotykały na przeszkody Jednocześnie pragniemy podziękować wyrażając słowa uznania za trud Państwa pracy, pełne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.