Fundusz Sołecki w Kielczy na 2024 rozdzielony

Z końcem września zorganiozowno w Kielczy Zebranie Wiejskie. Sołtys do końca września musiał złożyć do Urzędu Gminy w Zawadzkiem odpowiedni wniosk o przyznanie funduszy sołeckich na 2024 rok. W Żędowicach także odbyło się zebranie.

W zebraniu w Kielczy uczestniczyło zaledwie 29 mieszkańców.

Kielczy przyznano w na 2024 kwotę niespełna 51 tys. zł. Obecni mieszkancy zdecydowali o przeznaczeniu tej sumy m.in. na organizacje kultury na terenie sołectwa. Zaplanowano także zakup roślin ozdobnych, naprawę i konserwację sprzętów sołeckich, utworzenie miejsc postojowych przy placu zabaw, doposażenie i wykończenie Wiejskiego Centrum Kultury.

Obecny był także burmistrz Mariusz Stachowski, który odpowiadał na pytania mieszkańców. Burmistrz omówił także zrealizowane na terenie gminy Zawadzkie zadania oraz planowane w najbliższym czasie inwestycje.