#GaszynChallange w wykonaniu Scholi Gaudium z Kielczy

Dnia 29.06.2020 do akcji #GaszynChallange przystąpiła także Schola Gaudium z Kielczy. Dziękując za nominację do #gaszynchallenge !
Przyjęła wyzwanie! ? i nominowała Orkiestra Parafialną z Kielczy.
Pozdrawiamy! :???