#GaszynChallenge 2020

Akcja #GaszynChallenge – ta akcja to pomysł Strażaków z OSP Gaszyn na rzecz chorego Wojtka Howisa. 1,5-roczny Wojtek cierpi na SMA (rdzeniowy zaniki mięśni typu I), mieszka w Galewicach koło Wieruszowa, tuż za granicą Opolszczyzny. Gaszyn to wioska leżąca między Praszką a Wieluniem, tuż za granicą Opolszczyzny. Zgodnie z jej zasadami nominowani muszą wykonać 10 pompek bądź 20 przysiadów a z całej akcji nagrać film i zamieścić w internecie a następnie wpłacić na rzecz dziecka po 5 zł. Osoby które nie wykonają zadania muszą wpłacić po 10 zł. 

Uczestniczący w wyzwaniu Policjanci z Zawadzkiego zamieszczając film z wykonania zadania nominowali Gminę Zawadzkie. Gmina Zawadzkie była także nominowana przez Gminę Kolonowskie reprezentowaną przez Pana Norberta Kostona. 

Dnia 22 czerwca br. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem wzięli udział w akcji robiąc pompki i przysiady na rzecz chorych dzieci. Co istotne, zgodnie z zasadami akcji, nominowani zobowiązani są również do wpłacenia minimum 5 zł na rzecz potrzebujących chorych dzieciaczków.

Jednocześnie Burmistrz Zawadzkiego nominował do wykonania zadania Spółkę ZGK „ZAW-KOM” na czele z Panią Prezes Gabrielą Krawiec-Górzańską oraz Sołectwa Kielcza i Żędowice. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji #GaszynChellenge, a tym samym do bezinteresownego niesienia pomocy chorym dzieciom, które potrzebują wsparcia.

Oto relacja z wykonania zadania: 

https://www.facebook.com/GminaZawadzkie/videos/604299967148374/?__xts__%5B0%5D=68.ARCepFs5O7ph3e4A3TKy_JptjwKdvuJ0TXQfjzM-29sYkWTI3DGEbGnl6xNAqOPwiwE5iu_OKNHFpRGEHSuzGwW6Bpd_GnoBaxI7P1WiZ63cLAM5kOk7XSNIdV_97RUJhPyRyFpBrV4Gzg3MspEp3HBQp-NtosR7aWlY5ahDFnd2JGszL2pLdFyl2IAiuYATzUYQZG8OmRs3jjw5LfiGc3c4iBdFnyZRq-tH1n311c8JaWIHw1YdzwbgPEYvn_VGKD55DlR3FPNFlfmwsxUUw7Kz0icUi0OJjIA7zEFd4IETrVvlSKeJwP9YhZLFZ3NJeOL_JCx31rMxTQ2miIfZOBi_6jZkr2hpz1teKg&__tn__=-R

 

Kolejno podejmując wyzwanie do akcji przystąpiło Sołectwo Żędowice.

Oto relacja:

https://www.facebook.com/artur.kozlik/videos/3176888945706885/

Czekamy na odpowiedź naszego Sołectwa. Zapraszamy do przystąpienia do tej szlachetnej akcji pozostałe grupy nominowane.