Gmina pozyskała środki na laptopy do nauki zdalnej

Wczorajszego dnia (21.04.2020) na gminnej stronie internetowej Urząd Gminy Zawadzkie poinformował że w ciągu najbliższych dni do szkół na ternie gminy Zawadzkie trafi 20 laptopów z oprogramowaniem zakupionym w ramach programu „Zdalna szkoła”. Gmina pozyskała na ten cel 60 tysięcy złotych. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zakupiony sprzęt przekazany zostanie uczniom, którzy dotychczas z różnych przyczyn mieli problem z nauką zdalną. O tym, do kogo trafi, zadecydują dyrektorzy poszczególnych placówek, na podstawie oceny indywidualnej sytuacji poszczególnych uczniów i ich rodzin. Po zażegnaniu niebezpieczeństwa związanego z koronawirusem i powrocie do tradycyjnego systemu nauczania, komputery wrócą do szkół i będą nadal służyć uczniom.