II etap prac przy miejscach parkingowych ukończony, kolejny etap 9 listopada – potrzebni chętni.

Dnia 27 października ok godz. 16:00 ukończono II etap prac przy planowych miejscach postojowych przy ul. Szkolnej, który obejmował ustawianie krawężników  tu podziękowania należą się dla wszystkich zaangażowanych społecznie w prace na czele z Sołtysem Janem Czanguleit. Podziękowania także należy kierować Prezes Zawkom za nieodpłatne użyczenie zagęszczarki. Sołtys już dziś zwraca się z prośbą o dalszą pomoc przy pracach w kolejnym etapie, który planowany jest w sobotę 9 listopada o 9:00. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sołtysem i o nie przywożenie już gruzu.