Jak żyje się w najbiedniejszej gminie w Polsce? Jak planować budżet?

Dziś gościem w Radio Opole będzie Burmistrz Mariusz Stachowski. Dziennikarze będą mu zadawali te powyższe pytania jak i też wiele innych. Zapraszamy do słuchania Radia Opole tuż po wiadomościach o 8:00, audycje także można słuchać także online

Dane statystyczne w oparciu, o które powstaje publikowany już ranking biorą pod uwagę, jako dochód gminy trzy składniki:

  1. Dochody własne gminy – stanowią ok 60 % całego dochodu a w skład jego wchodzą:
    • Dochody z podatków od osób fizycznych – stanowią ok. 40 % całego dochodu,
    • Dochody z podatków od nieruchomości – stanowią ok. 36 % całego dochodu,
  2. Subwencje – stanowią ok. 17 % całego dochodu,
  3. Dotacje – stanowią ok. 25 % całego dochodu.

Można, więc wysunąć wnioski, że to w przeważającej większości mieszkańcy tworzą dochód Gminy Zawadzkie jak podaje w porannej audycji Radia Opole „Poglądy i osądy” Pani Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu.

W porannej audycji Radia Opole „W cztery oczy” – Pan Burmistrz Mariusz Stachowski zwrócił uwagę na fakt, że dochód jest liczony na 1 mieszkańca a w gminie spora część mieszkańców, choć ma tu zameldowanie mieszka za granicą gdzie płaci podatki, jest brana pod uwagę zaniżając w ten sposób dochód. Problemem jest także to, że firmy, które prosperują na terenie Gminy mają formalnie swoje przedstawicielstwo poza jej terenem płacąc podatki dochodowe do miejsca ich siedzib, co jest problemem większości gmin w Polsce.

Dalsze wnioski i działania zapewne zostaną wysunięte na sesji Rady Miejskiej.