Kielczańskie cmentarze także zamknięte w związku z COVID.

Kielczańskie cmentarze także zamknięte. W związku z decyzją, ogłoszoną przez Premiera RP, w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada 2020 r. również nasze cmentarze są zamknięte – pełna treść dekretu ks. bpa Ordynariusza jest na stronie:

https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2653-najnow

Zachęcamy, aby w tych dniach, w domu, przy zdjęciach zmarłych zapalić znicz i łączyć się z nimi w modlitwie.