Kolejny etap budowy kanalizacji w Kielczy

Firma ZAW-KOM Zawadzkie informuje na swoim fanpage o złożeniu wniosku o dotację na kolejny etap budowy kanalizacji. Przygotowany wniosek z wyliczeniami, uzasadnieniami, analizami, mapami i pozwoleniami zawiera ponad 600 stron. Jak informuje firma nie było to łatwe przygotować tak wiele potrzebnych dokumentów. Mamy nadzieje, że złożony wniosek uzyska pozytywną decyzję o dotację i będzie można przejść do przetargu i w konsekwencji wybudowania tak bardzo wyczekiwanej kanalizacji w Kielczy.