Konferencja prasowa w sprawie linii kolejowej

Dnia 31 sierpnia odbyła się Konferencja prasowa dot. przywrócenia ruchu na linii kolejowej nr 144 z Zawadzkiego do Tarnowskich Gór.
Województwo Opolskie organizuje obecnie przewozy pasażerskie na czynnym odcinku linii 144 Opole – Zawadzkie. Przywrócenie ruchu na pełnej trasie wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych na odcinku Zawadzkie – Tarnowskie Góry.
W sierpniu br. samorządy obydwu województw skierowały wspólne pismo do PKP PLK S.A. z pytaniem o perspektywy remontu tego fragmentu linii i apelem o podjęcie niezbędnych działań, jednocześnie zapewniając, że niezwłocznie po modernizacji zostaną przywrócone przewozy pasażerskie na stykowym odcinku tej linii.