Laury Ziemi Strzeleckiej za 2022

Dnia 22 kwietnia w Strzeleckim Ośrodku Kultury miała miejsce gala wręczenia Laurów Ziemi Strzeleckiej za 2022 r.  Uroczystość ta organizowana jest przez Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej. Laury Ziemi Strzeleckiej wręczone zostały już po raz dwudziesty trzeci. Na gali wyróżnione zostały osoby zasłużone w działalności dla rozwoju regionu oraz lokalnej społeczności. W tym roku nagrody trafiły do siedmiu osób.

Nagrody wręczone zostały w pięciu kategoriach: za działalność społeczną, sportową, kulturalną, wychowawczą i gospodarczą. Na gali wręczono także nagrodę Młodzieżowy Laur Kompetencji.

Laureatami nagród Laurów Ziemi Strzeleckiej za 2022 r. zostały osoby ściśle związane z gminą Zawadzkie:

• nagrodzonym w kategorii wychowawczej został Ryszard Pagacz, emerytowany nauczyciel matematyki z 42-letnim stażem, były dyrektor szkoły średniej w Zawadzkiem, radny gminy Zawadzkie, a od 2018 roku radny powiatu strzeleckiego;

• nagrodę specjalną otrzymał z kolei Roman Kapica, prowadzący firmę KAPICA Sp. z o.o. Pan Roman przejął firmę po Jerzym Kapicy. Rozpoczął produkcję okien PCV w Opolu i zainicjował serię zdarzeń, które doprowadziły do szybkiego rozwoju firmy. W XXI wieku powstają nowe hale produkcyjne firmy i zautomatyzowane magazyny, nastąpiła modernizacja całego parku maszynowego, a macierzysty zakład w Grodzisku rozpoczął produkcję stolarki otworowej z aluminium.

Tu pojawia się akcent Kielczański bo Nagrodę Młodzieżowy Laur Kompetencji, która przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe oraz działalność na rzecz samorządności i wolontariatu otrzymali następujący uczniowie z Gminy Zawadzkie:

• Lena Lońska – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem;

• Oliwia Janoszka – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach;

• Daniel Demarczyk – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego z Kielczy w Kielczy.

Z gminy Zawadzkie nominowani byli również:

• w kategorii sportowej – Kacper Kłaptocz, który od 10 roku życia regularnie uprawia sport, aktualnie trójbój siłowy. Zajął trzecie miejsce w kategorii Junior w Mistrzostwach Polski federacji WRPF oraz drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata federacji XPC;

• w kategorii wychowawczej – Sybilla Czech, która prowadzi w Zawadzkiem Ognisko Muzyczne dla dzieci i młodzieży. Śpiew oraz gra na instrumentach są dla niej sposobem wyrażania siebie w inny, niecodzienny sposób;

• w kategorii kulturalnej – Małgorzata Rabicka, która jest autorką i realizatorką wielu przedsięwzięć artystycznych np.: „Ogrody teatralne” realizowane nieprzerwanie od 2016 roku oraz „Maska”, czyli autorski program edukacji teatralnej istniejący od 26 lat;

• w kategorii gospodarczej – Firma KAPICA Sp. z o.o., czyli  firma rodzinna, której tradycje sięgają 1928 roku. Obecnie zatrudnia ona już ponad 240 osób, będąc czołowym pracodawcą na ziemi strzeleckiej. Niekwestionowany lider w południowo-zachodniej Polsce w swojej branży.

Serdecznie gratulujemy!

fot. Archiwum Stowarzyszenia / Waldemar Burcek