Magnificat anima mea Dominum …

W wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (14 sierpnia), o godz. 15.00 będziemy śpiewali z Matką Bożą Magnificat anima mea Dominum … – Wielbi duszo moja Pana…
Tym razem oprócz Orkiestry Parafialnej w wychwalaniu Wszechmocnego będą brali udział Artur Garbas oraz Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych z Tarnowskich Gór.

Po nabożeństwie Matka Najświętsza zaprasza na kawę z kołoczem.