Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – kolejny etap – 1.08.2020

Sołtys Kielczy Jan Czanguleit wraz z Radą Sołecką zwraca się do mieszkańców o pomoc w kolejnych pracach ziemnych przy ul. Szkolnej. To kontynuacja prac rozpoczętych w zeszłym roku. Tym razem w planie jest przygotowanie utwardzonego przejścia z miejsca postojowego do przedszkola, utworzenie dodatkowych miejsc pod drzewka ozdobne przez usadowienie krawężników, utworzenie skalniaka a także montaż ławek i koszy na odpady.

W imieniu Sołtysa prosimy o poinformowanie tych którzy będą mieli możliwość pomóc i udostępnienie posta.

Przypominamy czym jest ta cała akcja.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/