Matura 2019

Dziś tegoroczni maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości. Pierwszym egzaminem maturalnym jest egzamin z języka polskiego. Warunkiem koniecznym zdania matury jest uzyskanie 30 % możliwych do zdobycia punktów z określonych przedmiotów. Wyniki matur będą ogłoszone 4 lipca. Wszystkich maturzystów gorąco wspieramy w tym okresie i życzymy samych sukcesów.

Etapy egzaminowania – Matura 2019

  • Pierwszym krokiem są egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, przystępują do egzaminu z języka danej mniejszości.
  • Następnym punktem jest egzamin pisemny z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
  • Końcowym krokiem jest przystąpienie do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.