Nowe Rozporządzenie Biskupa Diecezji Opolskiej w związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią

W związku ze zniesieniem przez Rząd obostrzeń nałożonych wcześniej w związku z zagrożeniem epidemicznym zarażeniem koronawirusem  Bp Ordynariusz wydał nowe rozporządzenie.Pełny tekst dekretu znajdziemy na stronie internetowej: www.diecezja.opole.pl
Poniżej niektóre z przepisów, dopasowane do naszej parafii w Kielczy
Od dnia 30 maja:
           Odwołana jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne. Nadal mogą korzystać z dyspensy osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.
Zniesione jest ograniczenie liczby uczestników w nabożeństwach wewnątrz kościoła. Obowiązuje jednak zakrywanie ust i nosa oraz dystansowanie się, stojąc jeden od drugiego w odległości ok.  2 m.
Uczestniczący w nabożeństwach na zewnątrz  świątyni również ubierają maseczki i przebywają w odległości minimum ok. 2 m od siebie.
Kościół jest otwarty w ciągu dnia.
W niedziele oraz ciągu tygodnia w godz. 17.00 – 18.00 wystawiony będzie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.

Okazja do Spowiedzi będzie pół godziny przed nabożeństwami oraz w godzinach 17.00 – 18.00
Jest pozwolenie na organizowanie procesji, w tym procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w grupie nie przekraczającej 150 osób. 
W naszej parafii ołtarze przygotowane będą wokół kościoła. W procesji brać będzie udział liturgiczna służba ołtarza, poczty sztandarowe, orkiestra oraz dzieci sypiące kwiaty. Pozostali uczestnicy nabożeństwa  zgromadzeni będą w kościele, na placu kościelnym i na parkingu.
Ołtarze ustawione będą:
Pierwszy przy Krzyżu Misyjnym (przygotowują ministranci)
Drugi przy kaplicy Pana Jezusa Frasobliwego (przygotowuje wspólnota lektorów)
Trzeci przy figurze Matki Bożej Fatimskiej (przygotowują marianki)
Czwarty na wprost cmentarza i głównego wejścia do kościoła (przygotowuje Żywy Różaniec).

https://parafia.kielcza.pl/node/2764