Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Obowiązek noszenia maseczki – dbajmy o siebie


Od 16 kwietnia obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Pomóżmy w ograniczaniu rozprzestrzeniania się #koronawirus.

Dbajmy o siebie nawzajem

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos