Ogłoszenie ks. Proboszcza Parafii pw. św. Bartłomieja w Kielczy

Drodzy Parafianie, przekazuję dyspozycje bpa Ordynariusza dotyczące posługi duszpasterskiej na najbliższy czas.
 
 
W skrócie, z praktycznymi wskazaniami dla naszej parafii:
W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia 17 października aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje:
Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.
W kościołach czy kaplicach, leżących na terenie tzw. tzw. strefie czerwonej, w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 7 m2.
W naszej świątyni nie może być więcej niż 37 osób.
 
Zawieszam dalsze udzielanie sakramentu bierzmowania.
W związku z tym, bierzmowanie naszej młodzieży odbędzie się w późniejszym czasie.
 
Od 25 października wznowimy transmisje niektórych nabożeństw z naszego kościoła. W najbliższym czasie, jedynie w czasie rzeczywistym, transmitowane będą między innymi:
 
25 października – Msza Święta o godz. 11.00
– link: https://www.youtube.com/channel/UC18vGUyD4XUGgWwUMz0BWmg
 
25 października – Droga Krzyzowa na cmentarzu o godz. 15.00
– link: https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Bart%C5%82omieja-w-Kielczy-1131
 
Najprawdopodobniej od najbliższego wtorku skończy się dla mnie czas izolacji.
 
Pozdrawiam i + błogosławię w imię Tego, który nas umacnia
 
Ks. Jan