Ogłoszenie ks. Proboszcza Parafii pw. św. Bartłomieja w Kielczy

Drodzy Parafianie!

Jestem blisko Was myślami i z błogosławieństwem, które wypraszam u Pana Boga.
Gdy odeszli z tego świata moi Rodzice, w czasie Mszy Świętych oraz innych nabożeństw widzę ich oczami duszy, tam gdzie zazwyczaj zasiadali. Wzywam Pana Boga nad nimi i proszę, aby wstawiali się za nami.
Dzisiaj w pustym kościele, w związku z epidemią, widzę Was i w czasie liturgii polecam miłości Pana Boga.

Choć bardzo chciałbym być z Wami przy ołtarzu, niestety niełatwa decyzja Rządu i Bpa Ordynariusza nakazuje nowe zaostrzenia prawne.

Dodatkowe ogłoszenia dotyczące naszej Parafii:
Podczas Mszy Świętych, w czasie przeistoczenia, włączone będą dzwony. Oddajmy w tym momencie cześć Panu Jezusowi aktem strzelistym: np. Jezu ufam Tobie!; Panie Jezu, Ty się tym zajmij!; Pan mój i Bóg mój!; Jezu Tobie ja żyję…; Boże, Ojcze niech spełnia się wola Twoja… .
Przygotowujemy możliwość transmitowania nabożeństw z naszej świątyni. Więcej informacji w najbliższym czasie.

Jeżeli są osoby potrzebujące pomocy (chorzy, seniorzy, samotni) proszę o kontakt telefoniczny.
Matka Najświętsza jest w zasięgu naszych serc. Razem z Nią, ale łącząc się również z parafianami trwającymi na modlitwie, odmawiajmy różaniec.
Odmawiajmy modlitwę z pap. Franciszkiem:
Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,
który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna
jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci,
które w tym trudnym momencie niepewności i lęku
w wielu regionach Europy i świata,
zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych,
pociesz ich rodziny,
daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom,
życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

Wasz proboszcz ks. Jan
https://parafia.kielcza.pl/node/2687