Ogłoszenie Proboszcza Parfii pw. św Bartłomieja w Kielczy

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”

Drodzy Parafianie!
Pan Jezus wypowiada te słowa dzisiaj, do Ciebie i do mnie.
Przyjmijmy to zaproszenie. Bądźmy w żywym kontakcie z jedynym, pewnym Przyjacielem.
Odbierajmy od Niego pokrzepienie, którego tak bardzo potrzebujemy.

Sytuacja w związku z epidemią jest dynamiczna. Zamieszczone poniżej informacje mogą się zmienić, gdy otrzymamy nowe zalecenia od Ministra Zdrowia oraz naszego Biskupa.

Kościół jest otwarty w ciągu dnia, nie może jednak przebywać w nim więcej jak 5 osób równocześnie.

W godz. 15.00 – 18.00 wystawiony jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, adorujących proszę o respektowanie przepisu – w świątyni tylko 5 osób.

Po Koronce do Miłosierdzia Bożego oraz o pełnych godzinach: 16.00;17.00;18.00 można skorzystać z Sakramentu Pokuty oraz będę rozdzielał Komunię Świętą. Taka możliwość jest również przed Mszami Świętymi. Jeżeli w kościele będzie 5 osób, proszę zaczekać na zewnątrz.

We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję oraz pełniący posługę liturgiczną. Do naszego kościoła wchodzimy przez zakrystię. Podczas Mszy Świętych, w czasie przeistoczenia, włączone będą dzwony. Oddajmy w tym momencie cześć Panu Jezusowi aktem strzelistym: np. Jezu ufam Tobie!; Panie Jezu, Ty się tym zajmij!; Pan mój i Bóg mój!; Jezu Tobie ja żyję…; Boże, Ojcze niech spełnia się wola Twoja… .

Niestety do chorych mogę przyjść z posługą jedynie w zagrożeniu życia. Ubolewam nad tym. Jestem pod telefonem.

Jeżeli są osoby potrzebujące pomocy (chorzy, seniorzy, samotni) proszę o kontakt telefoniczny.

Matka Najświętsza jest w zasięgu naszych serc. Razem z Nią, ale łącząc się również z parafianami trwającymi na modlitwie, odmawiajmy różaniec.

Odmawiajmy modlitwę z pap. Franciszkiem:
Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,…(treść w zakładce: Myśli nie tylko na niedzielę)

Jeżeli mogę pomóc lub macie jakieś pytania czekam:
telefon: 774049010; e-mail; kielcza@opole.opoka.org.pl

Wasz proboszcz ks. Jan