Podatki – Na co idą moje pieniądze?

Na stronie gminy Zawadzkie w ramach kreowania polityki przejrzystości gminnych wydatków Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski prezentuje mieszkańcom nowe narzędzie, dzięki któremu łatwo dowiedzą się, ile ich pieniędzy trafia na zaspokajanie potrzeb gminnych.

Do budżetu gminnego wpływa zaledwie 19,26% naszych podatków (od osób fizycznych). Dzięki temu narzędziu można w łatwy sposób poglądowo zobrazować sobie jak ta kwota zgodnie z założeniami budżetu gminnego jest rozdzielana na poszczególne potrzeby funkcjonowania gminy m.in. na:

 • oświatę i wychowanie
 • rodzinę
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
 • administrację publiczną
 • pomoc społeczną
 • kulturę fizyczną
 • transport i łączność
 • gospodarkę mieszkaniową
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
 • edukacyjną opiekę wychowawczą
 • inne kategorie wyszczególnione w budżecie gminy.

    Wystarczy całkiem anonimowo zaznaczyć na suwaku wysokość swojego miesięcznego wynagrodzenia „na rękę” (netto), a po chwili wyświetli się precyzyjna odpowiedź.

Dane prezentowane na stronie są odświeżane na bieżąco. Aplikacja jest dostępna pod adresem: http://www.twojepodatki.zawadzkie.pl

Burmistrz Mariusz Stachowski zachęca do korzystania z aplikacji.