Podziękowania Sołtysa po pracach porządkowych

Sołtys Kielczy dziękuję za pomoc w pracach porządkowych panom: Małecki, Panchyrz, Maisel, Stefan, Koziołek, Bujara. Sołtys zachęca mieszkańców Kielczy do zaangażowania w kolejnych akcjach. Każda para rąk jest jak najbardziej przydatna. Zachęca nie do krytykowania i komentowania a czynnego uczestnictwa.