Porozmawiajmy o naszej gminie!

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do dyskusji o problemach napotkanych w gminie i pomysłach do realizacji. Dnia 10 maja o godz. 18:00 w PSP tj. w szkole w Kielczy spotkanie na którym będą poruszane następujące tematy:

  • Budżet za 2019
  • Inwestycje drogowe
  • Kanalizacja
  • Odpady
  • Rowy drogowe i melioracyjne
  • Gaz
  • Ochrona powietrza