Prace porządkowe przy siłowni napowietrznej koło OSP w Kielczy

Sołtys Kielczy Jan Czanguleit zaprasza w najbliższą sobotę 18 września o godz. 9:00 wszystkich chętnych mieszkańców Kielczy do pomocy przy porządkowaniu na placu zabaw i siłowni napowietrznej koło OSP (malowanie płotu grabienie wycinka krzewow założenie obrzeży rozłożenie maty i wysypanie grysu pod siłownią, a także uporządkowanie zieleni). Przyjdź choć na chwilę, każda para rąk jest cenna. Teren planowanych prac obecnie prezentuje się jak na zdjęciach.