Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Prośba skierowana do posiadaczy psów


Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie, a także wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zgłaszających, występowanie problemu zanieczyszczania terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przez zwierzęta domowe, zakupione zostały dystrybutory  z woreczkami na zanieczyszczenia po psach, które zostaną zamontowane na terenie miasta Zawadzkie.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do posiadaczy psów, o wskazanie 15 miejsc dogodnych dla osób wyprowadzających zwierzęta domowe, w których będzie można umieścić dystrybutory  z woreczkami do pobrania (zdjęcie dystrybutora zamieszczone obok informacji).

Propozycje prosimy zgłaszać do dnia 28.08.2019 r. w tut. Urzędzie: osobiście w pokoju 111, telefonicznie pod nr 77 / 46 23 140 lub drogą elektroniczną na adres: odpady@zawadzkie.pl.

Informacja dla mieszkańców o dokładnej lokalizacji dystrybutorów z woreczkami zostanie zamieszczona na stronie internetowej, gminy Zawadzkie w miesiącu wrześniu br.

Zachęcamy do składania propozycji.