Spotkanie Burmistrza z przedstawicielami Sołectw

Niedawno tj. dnia 10 września 2019 odbyło się spotkanie Burmistrza Mariusza Stachowskiego z Sołtysami i Radami Sołeckimi z Kielczy i Żędowic. Ważnym punktem tegoż spotkania było planowanie budżetu gminy na kolejny rok oraz omówienie działań zmierzających do ożywienia i rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Kielczy i Żędowic.

Na spotkaniu w komplecie wstawili się przedstawiciele Rady Sołeckiej Kielczy na czele z Sołtysem Janem Czangulejt.

Była to okazja by przedstawić kierunki działania, które warto uwzględnić w Budżecie Gminnym w kolejnym roku. Propozycje, jakie przedstawiono są następujące:

  • montaż dodatkowego oświetlenia przy OSP celem doświetlania placu zabaw,
  • wzbogacenie terenu przy placu zabaw poprzez zakup i montaż kilku urządzeń siłowni napowietrznej,
  • zaproponowano by zajęcia świetlicy wiejskiej przenieść do z Remizy OSP do budynku szkoły PSP w Kielczy,
  • w tym temacie także omawiano ofertę zwiększenia atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych, które będą odbywać się w budynku szkoły,
  • dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci omawiano także dalsze prace przy utworzonych miejscach postojowych przy ulicy Szkolnej,
  • zwrócono także uwagę na zapewnienie odpowiedniej komunikacji między Krupskim Młynem a Zawadzkiem celem dojazdu uczniów do szkół w Tarnowskich Górach,
  • ważnym także zadaniem będzie także opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Leśnej teren zlokalizowany przy Piekarni w Kielczy oraz ulic Torowej i Zielonej.
  • omawiano także skwery zielone w Kielczy a także sposób zagospodarowania przystani kajakowej,
  • ogłoszono kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości przy cmentarzu na ulicy Dobrego Pasterza w Kielczy,
  • ważnym punktem spotkania był także festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty in memoriam, który dzięki staraniom lokalnych społeczników na czele z ks. Proboszczem stał się marką Kielczy, którą warto kultywować.

Ważnym punktem spotkania był także festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty in memoriam, który dzięki staraniom lokalnych społeczników na czele z ks. Proboszczem stał się marką Kielczy, którą warto kultywować.

Burmistrz Mariusz Stachowski zasugerował, iż ważne by odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszeń działających na terenie Kielczy celem wypracowania wspólnej strategii dotyczącej rozwoju miejscowości. Każdy z przedstawicieli winien być zaangażowany i odpowiedzialny za konkretne zadania.

Burmistrz zadeklarował także swoje wsparcie dla wszelkich propozycji kierowanych ze Stowarzyszeń a także osób prywatnych,