Super Świetlicowa

Strzelec Opolski organizuje plebiscyt Super Świetlicowa a której nominowana jest Pani Izabela Panchyrz prowadząca świetlicę w Kielczy. Wszyscy mieszkańcy mogą wesprzeć jej kandydaturę głosując. W ramach Plebiscytu odbywa się głosowanie, w którym Czytelnicy „Strzelca Opolskiego” mogą oddać głos na kandydatkę do tytułu Nasza Świetlicowa. Lista kandydatek będzie ogłaszana w kolejnych wydaniach „Strzelca” 29 października 2019 roku do 19 listopada 2019 roku.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie oryginalnych kuponów dołączonych do wydań „Strzelca Opolskiego”, a także za pomocą SMS-ów.

Głosujący może dostarczyć kupon osobiście bądź przesłać pocztą najpóźniej do 21 listopada 2019 roku do godziny 12:00 (o ważności głosu decyduje data wpływu do redakcji).

Biorący udział w Plebiscycie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w „Strzelcu Opolskim”, z tym, że na jednym kuponie może być zaznaczone tylko jedno nazwisko kandydatki.

Głosujący może przesłać pod podany przez redakcję numer dowolną liczbę SMS- ów z numerem swojej kandydatki do 21 listopada 2019, do godziny 12.00. Treść SMS-a podana zostanie na kuponie drukowanym od 29 października oraz w kolejnych wydaniach „Strzelca Opolskiego”