Umowa w ramach PROW podpisana

Dnia 14.06.2023 Stowarzyszenie „Lubię tu żyć” podpisało umowę na realizację zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectw Żędowice  i Kielcza”, dofinansowanego w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027.
Wartość projektu wynosi 83 913,00 zł, w tym dofinansowanie 79 705,00 zł.