Uroczystości Odpustowe ku czci św. Bartłomieja w Parafii w Kielczy

Szanowni Państwo 24 sierpnia w Kościele Powszechnym wspominany jest św. Bartłomiej. Tego dnia odbywają się corocznie w Parafii w Kielczy Uroczystości Odpustowe. Podobnie jak to było przez ostatnie lata, przez kilka dni będzie można otworzyć się na bogactwo darów i odpust zupełny wyproszony u Dobrego Boga przez Patrona naszej Parafii.

Poniżej za Parafią w Kielczy publikujemy jak przedstawia się plan uroczystości:
Dzień 1. Czwartek, 20 sierpnia, Odpustowy Dzień Chorych i Seniorów
8.00 – Odwiedziny Chorych.
15.00 – Msza św. przez wstawiennictwo św. Bartłomieja w int. Chorych i Seniorów. – Błogosławieństwo lourdzkie

Dzień 2. Piątek, 21 sierpnia, Odpustowy Dzień Młodzieży i Rodzin
15.00 – Pierwsza Spowiedź.
17.00 – Wyciszenie modlitewne przed Najśw. Sakramentem, okazja do Spowiedzi.
18.00 – Msza św. przez wstawiennictw św. Bartłomieja dla młodzieży, o uświęcenie rodzin, o uzdrowieni relacji małżeńskich i rodzinnych oraz o dobre rozeznanie powołania życiowego i nieprzypadkowy wybór męża i żony.

Dzień 3. Sobota, 22 sierpnia, Wigilia Odpustu
17.15 – Pierwsze nieszpory ku czci św. Bartłomieja.

Dzień 4. XXI Niedziela Zwykła, 23 sierpnia 2020 r., Odpust ku czci św. Bartłomieja
7.30, 9.00, 11.00 (Suma odpustowa)- Msze św. przez wstawiennictwo św. Bartrłomieja
15.00 – Nieszpory ku czci św. Bartłomieja.

Dzień 5. Poniedziałek, 24 sierpnia, Uroczystość św. Bartłomieja, Odpustowy Dzięń Zmarłych
7.00 – 18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu.
9.00 – Msza św. przez wst. św. Bartłomieja za zmarłych parafian i polecanych w czasie odpustu.

Fotografia: Krzysztof Służałek