Wielkie granie i śpiewanie ku czci Wniebowziętej

Serdecznie zapraszamy dnia 16 sierpnia o godz. 15.00 spotkajmy się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej na placu kościelnym, aby razem z orkiestrami z:

– Krupskiego Młyna
– Świbia
– Wielowsi
– Zawadzkiego i Wiśnicza
– Żędowic
oraz gospodarzami – parafialną orkiestrą z Kielczy

zagrać i wyśpiewać uwielbienie Panu Bogu z Wniebowziętą Najświętszą Maryją Panną.
Po nabożeństwie Najświętsza Matka zaprasza na kołocz i kawę.