Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

XXII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem


W dniu 2 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Obrady odbywać się będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania.