XXII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W dniu 2 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Obrady odbywać się będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania.