Zamiany w przeprowadzeniu przeglądów kominiarskich oraz kontroli pieców

Drogi mieszkańcu, informujemy, że w wyniku wprowadzonych zmian w przepisach prawnych  tj. w ustawie z dnia 16 listopada 2023 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. 2023 rok poz. 2496) kominiarz po przeprowadzeniu przeglądu przewodów kominowych jest zobowiązany do sporządzenia protokołu elektronicznego. Protokół ten powinien zostać zamieszczany przez kominiarza w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Protokół elektroniczny całkowicie zastąpi dotychczasowy dokument papierowy. Na wniosek mieszkańca kominiarz może wydrukować z sytemu wersję papierową protokołu elektronicznego. Każdy właściciel nieruchomości, który posiada konto założone w CEEB, może również samodzielnie wydrukować ten protokół. Zgłaszając chęć przeprowadzenia przeglądu kominowego, należy przygotować również niżej wymienione dane, które usprawniają przeprowadzenie kontroli, a także są niezbędne do sporządzenia protokołu:

dane ogólne (funkcja budynku, typ budynku, liczba kondygnacji, liczba lokali, kształt budynku, obwód budynku, rok budowy), dane szczegółowe (średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych, grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą, grubość ocieplenia dachu, grubość ocieplenia stropodachu, strop nad piwnicą lub garażem, stan instalacji CO, stopień ocieplenia ścian zewnętrznych, grubość ocieplenia ścian zewnętrznych), termomodernizacja (dane o stolarce okiennej  i stolarce drzwiowej), źródła ciepła budynku (rodzaj źródła i charakter produkowanego ciepła), dodatkowe źródło ciepła np. gazowy podgrzewacz wody (rodzaj, moc, charakter produkowanego ciepła, planowana wymiana, rodzaj paliwa, roczne zużycie paliwa dla danego źródła ciepła). Jeżeli w budynku jest wydzielony lokal mieszkalny wówczas należy także przygotować następujące dane: numer/oznaczenie lokalu, powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych, średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym, liczba mieszkańców korzystających z CWU, funkcja lokalu, liczba mieszkańców, czy lokal podłączony jest do wspólnego źródła ciepła.

W wyniku wprowadzonych zmian mieszkańcy mogą także zamówić wykonanie bezpłatnej inwentaryzacji budynku przez pracownika Urzędu. Należy to jednak uczynić za pośrednictwem strony internetowej https://zone.gunb.gov.pl lub aplikacji mobilnej ceeb gunb
 

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian mieszkańcy mogą zgłaszać konieczność przeprowadzenia kontroli nieprawidłowego spalania paliw w piecach. Konieczność przeprowadzenia takiej kontroli należy zgłosić za pośrednictwem elektronicznego systemu CEEB.