ZAMKNIĘCIE DROGI KRAJOWE 46 W KIERUNKU OPOLA

Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad informuje o utrudnieniu w ruchu jakie będzie występowało w związku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na DK 46 dotyczącej realizacji inwestycji budowy obwodnicy m. Myślina. W dniu 8 lipca 2019 roku planowane jest rozpoczęcie etapu budowy skrzyżowań obwodnicy Myśliny wymagającego wyłączenia z ruchu odcinka DK46 pomiędzy miejscowościami Myślina – Błachów (od km 129+000 d0 130+000).

Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu nastąpi zamknięcie drogi krajowej nr 46:

  • od strony Opola za skrzyżowanie z drogą powiatową relacji Chobie – Mnichus (DP 17390),
  • od strony Częstochowy za skrzyżowanie z drogą powiatową relacji Dobrodzień – Turawa (ul. Szemrowicka, DP 17050,

Objazd DK46 prowadzony zostanie przez DK45 na odcinku Opole – Bierdzany, następnie DW494 do Olesna i DW901 do Dobrodzienia.

GDDKiA informuje jednocześnie iż zakaz ruchu nie będzie obowiązywał:

  • mieszkańców posesji zlokalizowanych przy wyłączonym z ruchu odcinku DK46,
  • pojazdów budowy,
  • pojazdów komunikacji zbiorowej,
  • służb miejskich oraz ratunkowych.

O kolejnych etapach realizacji inwestycji oraz wynikających z nich czasowych organizacji ruchu poinformujemy w osobnym piśmie.
Przewidywany okres zamknięcia od 08.07.2019 r. do 13.10.2019 r.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora Oddziału

inż. Ireneusz Dyła

Załącznik:

mapa objazdu