Zawadzkie najbiedniejszą gminą w Polsce

Od kliku dni media cytują badania i rankingi statystyczne w których podano gminy o najniższych dochodach budżetowych na 1 mieszkańca – dane za rok 2018  i tu nie ma dla naszej gminy powodów do dumy. Polityka budżetowa, jaką prowadzi nasza gmina uplasowała nas na pierwszym miejscu tego rankingu a także na pierwszym miejscu w rankingu gmin o najniższych wydatkach budżetowych na 1 mieszkańca z kwotą 3 096,81.

.

Według rankingu najbogatszą gminą w Polsce jest gmina Kleszczów z budżetem przekraczającym 43 000 ale już druga i kolejne z gmin mają budżety niższe niż 15 000 na 1 mieszkańca.

Na wnioski i zmiany przyjdzie czas a mamy nadzieje, że już wkrótce. Pozostałe rankingi do wglądu na stronie GUS.

Opublikowany przez GUS wykaz obejmuje 2478 samorządów (od 1 stycznia gmin jest 2477). W zestawieniu wzięto pod uwagę zarówno dochody własne – czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT – ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, oraz środki unijne.