Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie,że w dniu 4 listopada  br. organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

Podczas zbiórki zbierane będą następujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (samochodów osobowych), odpady budowlane i rozbiórkowe (papa, styropian, okna z szybami, lustra) wytworzone w gospodarstwie domowym.

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w systemie zbiórki mobilnej tzn., że Mieszkaniec Gminy Zawadzkie chcąc oddać odpad wielkogabarytowy powinien go dostarczyć do wyznaczonego punktu w godzinach od 10:00 do 18:00 (plac targowy w Zawadzkiem). Mieszkaniec, który będzie chciał oddać odpad wielkogabarytowy powinien udokumentować, że posiada naliczenie „opłaty śmieciowej” (np. mieć ze sobą książeczkę opłat za śmieci lub naliczenie czynszu w przypadku budynków wielolokalowych).