Zmiana operatora wyworzącego odpady z terenu Gminy Zawadzkie (na okres 3 miesięcy)

Zmiana operatora wyworzącego odpady z terenu Gminy Zawadzkie (na okres 3 miesięcy).
Postępowanie przetargowe ogłoszone w lutym 2023 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., zostało unieważnione.
Dnia 17.03.2023 odbyło się pierwsze otwarcie ofert z przetargu które unieważniono a jego uzasadnieniebyło następujące:
W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający dokonał otwarcia jednej oferty złożonej
w wyznaczonym terminie, tj.:
– ofertę nr 2 złożoną przez Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, z siedzibą ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa – oferowana cena wykonania zamówienia 4.351.900,00 zł brutto.
Kwota zaoferowana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w roku 2023 209.960,80 zł brutto, w roku 2024 – 279.947,72 zł brutto.
Kolejne otwarcie ofert przetargu nastąpiło dnia 20.03.2023 które także unieważniono.
Uzasadnienie w tym przypadku było następujące:
W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych w wyznaczonym terminie, tj.:
– ofertę nr 1 złożona przez Konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie – Lider konsorcjum, REMONDIS Opole Sp. z o.o. z siedzibą Al. Przyjaźni 9 , 45-573 Opole – Partner konsorcjum – oferowana cena wykonania zamówienia 5 688 862,85 zł brutto,
– ofertę nr 2 złożoną przez Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, z siedzibą ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa – oferowana cena wykonania zamówienia 5.172.533,00 zł brutto.
Kwoty zaoferowane przez Wykonawców przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w roku 2023 – 2.211.498,53 zł brutto, w roku 2024 – 2.948.664,70 zł brutto.
 
Tymczasowy operator od 1 kwietnia.
W związku z zaistniałą sytuacją od 1 kwietnia 2023 r. przez okres trzech miesięcy odpady z terenu gminy Zawadzkie odbierze firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.
Dokładamy wszelkich starań, żeby zmiana była w jak najmniejszym stopniu odczuwalna, a w rezultacie niosła za sobą jeszcze lepszą jakość usług świadczonych dla naszych mieszkańców.
Rozpoczęliśmy akcję informacyjną skierowaną zarówno do mieszkańców domów wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z urzędnikiem pod numerem telefonu 77 46 23 140, 77 46 23 138 lub do bezpośredniego kontaktu w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w biurze nr 111.
Firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach będzie gotowa, aby od 1 kwietnia realizować zadanie na terenie gminy Zawadzkie w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie.
Zaznaczamy, że odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Harmonogram będzie zbliżony do dotychczasowego, jednak możliwe będą korekty wynikające z trzymiesięcznego okresu realizacji usługi.
W związku ze zmianą operatora nie ulegną zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie należy również składać nowych deklaracji.
Mieszkańcy zostaną poinformowani o zmianie firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów, m.in. poprzez strony internetowe urzędu, plakaty wywieszone na klatkach schodowych i ulotki dostarczone do domów jednorodzinnych (podczas pierwszego odbioru odpadów) oraz ogłoszenia w prasie.