Życzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich mieszkańców Kielczy składamy najserdeczniejsze życzenia pokoju, pojednania i radości.
Niech będzie to czas odpoczynku, wzajemnej życzliwości i zrozumienia.
Nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie spełnienie marzeń i realizację wszelkich planów.

Sołtys i Rada Sołecka