Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Życzenia Świąteczne od Sołtysa i Rady Sołeckiej


Sołtys Kielczy Jan Czanguleit wraz z Radą Sołecką zasyła Państwu najserdeczniejsz życzenia świąteczne.

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świat Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem a Nowy Rok obdarowuje Was drodzy mieszkańcy Kielczy pomyślnością i szczęściem.

Dziękujemy za wszelką pomoc służącą naszej małej ojczyźnie w mijającym już 2020 roku.

Sołtys Jan Czanguleit wraz z Radą Sołecką