4 etap budowy sieci kanalizacyjnej w Kielczy

W aktualnym wydaniu papierowym Strzelca Opolskiego pojawił się artykuł za firmą Zaw-kom z Zawadzkiego, który informuje o tym, że przyszedł czas by rury odprowadzenia ścieków poprowadzić w kolejnych nieskanalizowanych obszarach wsi a ujętych w planie opłacalności. Jak już wcześniej informowaliśmy Spółka Zaw-Kom starała się o środki na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i właśnie otrzymała informację o przyznaniu dotacji.

Będzie to już 4 etap kanalizacji Kielczy na mapie inwestycji ujęty kolorem czerwonym i zielonym. W planie budowy sieci kanalizacji jak podaje Pani Prezes Górzańska jest poprowadzenie jej ulicami: Nowowiejska, Konopnickiej, Kopernika, część Starego Osiedla, części Wiosennej, części Chrobrego oraz części Słonecznej.

Spółka w ostatni czasie ma duże obciążenie pracami tak, więc prace w Kielczy planowane są dopiero na 2022 rok. Mieszkańcy tego regionu na dalszą cześć kanalizacji muszą jeszcze trochę poczekać.

Zgodnie z powyższym jest to już 4 etap kanalizacji, który zapewni dostęp do sieci ponad 90 % mieszkańców Kielczy. Podłączenie do sieci kanalizacji wówczas, gdy jest ona dostępna jest obowiązkowe. Do dziś z 3 etapu do sieci podłączyło się ponad 70% mieszkańców z obszaru objętego pracami.

Jak wygląda procedura podłączenia do sieci kanalizacji?

Każdy zainteresowany na podłączenie jego domu do sieci kanalizacji musi rozpocząć procedurę od złożenia w Zaw-Kom wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych. Do czasu nie wywiązania się z tego obowiązki ścieki powinny być beczkowozem na oczyszczalnię ścieków przez podmiot posiadający do tego celu specjalne zezwolenia a wszystkie kwity z wykonanej usługi należy przechowywać do kontroli. Gdy tylko inwestycja będzie ukończona o terminach podłączenia zainteresowani będą informowani na bieżąco.

Co z około 10 % osób nieobjętych siecią kanalizacji? Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje, że na obszarach nieobjętych siecią kanalizacji dopuszcza się budowę przydomowej instalacji oczyszczania ścieków jednakże, gdy tylko trzymamy potwierdzenie tego niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Po dalsze informację odsyłamy Państwo do lektury Strzelca Opolskiego.