Budżet Obywatelski – drugi etap.

Budżet Obywatelski gminy Zawadzkie na 2021 r. – drugi etap.

Obecnie trwa II etap związany z Budżetem. W okresie od dnia 26 lutego do 11 marca br. trwa kampania informacyjna o zadaniach. Autorzy propozycji zadań mają możliwość promowania zgłoszonych przez siebie zadań na dowolne sposoby (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Celem tego etapu jest dotarcie z informacją do jak największego grona mieszkańców gminy Zawadzkie, którzy uprawnieni są do oddawania głosów na obrane przez siebie zadanie.

Zakwalifikowane zadania do II etapu z Kielczy to:

Zadanie nr 3. Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kielczy – którego szacunkowy koszt to ok 15.200,00 zł 

Zadanie  nr 5. Historia Kielczy przykładem dla przyszłych pokoleń – szacunkowy koszt realizacji zadnia to 16.200,00 zł

Przypominamy listę zadań zakwalifikowanych do głosowania oraz listę zadań odrzuconych

Do dnia 11 stycznia 2021 roku można było składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. Po weryfikacji i analizie zgłoszonych projektów przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pozytywnie oceniono siedem zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania. Natomiast dwa zadania otrzymały negatywną opinię i zostały odrzucone.

1. Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania przez mieszkańców gminy Zawadzkie w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.

 

[wpdatatable id=2]

 

Lp. Nazwa zadania Szacunkowy
koszt zadania*
1. Nowe Osiedle-Modernizacja Placu Zabaw „STOKROTKA”. 50.000,00 zł
2. Rozbudowa parkingu przy ulicy Nowe Osiedle. 30.000,00 zł
3. Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kielczy. 15.200,00 zł
4. Modernizacja kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Renarda i Wojska Polskiego w Żędowicach. 7.500,00 zł
5. Historia Kielczy przykładem dla przyszłych pokoleń. 16.200,00 zł
6. Zakup elementów małej architektury i renowacja kwietników na terenie zielonym potocznie nazywanym Parkiem Miejskim w Zawadzkiem. 49.614,00 zł
7. Plenerowe Kino Letnie. 47.970,00 zł

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania 

2. Lista zadań odrzuconych

Lp. Nazwa zadania Uzasadnienie odrzucenia Szacunkowy koszt zadania*
1. Droga na ulicy Torowej od 1 do 3c. Stwierdzono braki formalne. Formularz zgłoszenia propozycji zadania nie zawierał informacji niezbędnej do oceny zadania. Wobec powyższego Burmistrz Zawadzkiego wezwał autorów propozycji zadania do uzupełnienia formularzu zadania w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia propozycji zadania. Autorzy zadania nie dokonali uzupełnienia formularza zgłoszenia propozycji zadania. Nie wskazano szacunkowych kosztów zadania

2.

Rozwój dzieci
i młodzieży poprzez kontakt z naturą, poszerzenie wiedzy
z zakresu przyrody oraz rozwój logicznego myślenia.

Zadanie nie spełnia kryteriów określonych w „Regulaminie Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.”, zgodnie z którym zadania zgłoszone muszą być m. in. zlokalizowane wyłącznie na terenie stanowiącym własność gminy Zawadzkie oraz ogólnodostępne dla mieszkańców. Zgłoszone zadnie nie jest skierowane do ogółu mieszkańców, tylko do wybranej grupy społecznej, a także w całości nie będzie realizowane na nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie. Wobec powyższego zadanie nie spełnia kryterium jako ogólnodostępnego dla mieszkańców gminy i kryterium miejsca realizacji.

4.534,00 zł

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania