Czy czeka nas w nowym roku podwyżka?

W dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem na wniosek Burmistrza Zawadzkiego Pana Mariusza Stachowskiego odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej. Nasi Radni wspólnie z Burmistrzem podejmą decyzję o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Dowiemy się wówczas, na jakie zwolnienia w tej opłacie będą mogli liczyć mieszkańcy a także jak będą wyglądać nowe deklaracje. Według zaprezentowanych projektów uchwał w nowym roku stawka za zagospodarowanie odpadów komunalnych to 31 zł od mieszkańca nieruchomości, której mieszkańcy w sposób selektywny gromadzą odpady a 124 zł od mieszkańca nieruchomości, w której mieszkańcy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Stosowne projekty uchwał publikowane BIP Gminy Zawadzkie www.bip.zawadzkie.pl. Projekt tej konkretniej ustawy wraz z uzasadnieniem znajdą państwo na stronie: odpady komunalne. http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/14260/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyboru-metody-i-ustalenia-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf