Gospodarka odpadami komunalnymi – możliwość zwolnienia z części opłaty

Na sesji Rady gminy dnia 9 grudnia 2019 będą także rozpatrywane dwa projekty uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pierwszy z projektów przewiduje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3 zł miesięcznie od jednego mieszkańca od miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Projekt wraz z uzasadnieniem znajdą państwo na stronie: projekt uchwały.

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczył wzoru deklaracji składanej przez mieszkańca uwzględniające powyższe. Projekt wraz z uzasadnieniem znajdą państwo na stronie: projekt uchwały.

Dla przypomnienia  w nowym roku stawka za zagospodarowanie odpadów komunalnych to 31 zł od mieszkańca nieruchomości, której mieszkańcy w sposób selektywny gromadzą odpady a 124 zł od mieszkańca nieruchomości, w której mieszkańcy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny projekt tejże uchwały wraz z uzasadnieniem znajdą państwo na stronie: projekt uchwały.

Nie jest ta jedyna podwyżka, jaką przegłosowali Radni, bo na ostatniej sesji dnia 25 listopada Rada Gminy Zawadzkie podjęła uchwałę podwyższająca wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok –  uchwałę znajdą państwo na stronie: uchwała a uzasadnienie znajdą państwo wraz z projektem na stronie: projekt uchwały (widoczne jest tam szczegółowe zestawienie z porównaniem z wysokością podatków płaconych w 2019 roku.)